Geotextiel tussen
land en water

Geotextiel

Algemeen

Tribute bv, ruim 35 jaar ervaring in biologisch afbreekbare geotextielen.

Ruim 35 jaar geleden heeft Tribute bv een alternatief geïntroduceerd om oevers en taluds tegen erosie te beschermen door middel van biologisch afbreekbare geotextielen.
Tegenwoordig is Tribute een toonaangevende leverancier van diverse duurzame materialen welke op een natuur- en milieuvriendelijke wijze dijken, oevers en taluds verfraaien en beschermen tegen erosie.
Tribute doet dit niet alleen, onze leveranciers beschikken over eigen ingenieursbureaus waardoor wij al uw vragen kunnen beantwoorden en indien nodig berekeningen kunnen doorvoeren.
Het overheidsbeleid is er steeds meer op gericht om het gebruik van duurzame materialen waar mogelijk is te bevorderen omdat het ecologische belang een steeds grotere rol gaat spelen.
Hierbij is te denken aan het inpassen van beplante kokosmatten en kokosrollen om aan de waterkwaliteit te voldoen zoals beoogd in de Europese Kaderrichtlijn Water. (KRW)
Tribute levert een compleet scala van erosie- en bodembeschermende geotextielen tegen een interessante m² prijs, heeft korte levertijden en denkt graag met u mee in het oplossen van uw vraagstuk.
Onze producten vinden hun toepassing o.a. in de weg- en waterbouw, langs spoorwegen, bij gemeenten en hoveniers.

Waarom Biologisch Afbreekbaar?

Graag willen wij op deze site bekendheid geven aan materialen waarvan bewezen is dat zij een alternatief kunnen zijn voor traditionele geotextielen. Te vaak wordt er ( in bestekken) nog gekozen voor een geotextiel waarvoor een biologisch afbreekba...

Lees meer

Erosiecontrole

Tribute bv levert op het het gebied van erosiecontrole een breed scala erosie- en onkruidwerende matten. Om uitspoeling van een talud tegen te gaan wordt afhankelijk van de te bekleden ondergrond, het seizoen, talud of berm gekozen voor een ge...

Lees meer

Natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waarbij naast de waterkerende functie rekening wordt gehouden met natuur en landschap. De aanleg van natuurvriendelijke oevers heeft met de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) extra aandacht ...

Lees meer

Tribute BV is leverancier van: