Grote Plas Rosmalen

In opdracht van de gemeente Den Bosch en in samenwerking met waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant heeft Tribute een plan ontwikkeld om verregaande uitspoeling en afkalving van de oevers van de plas tegen te gaan.

Het probleem was dat door harde wind het water tegen de noordoostelijke oever werd opgestuwd wat verregaande afkalving van de oever tot gevolg had.

Besloten is om een golfbreker van steenrollen toe te passen waarachter beplante kokosrollen zijn geplaatst. In de luwte achter deze rollen moest een plasberm ontstaan waar amfibieën, insecten etc. zich konden vestigen. Ook werd er zo een paaiplaats voor vissen gecreëerd. Langs de oever werden beplante kokosrollen gelegd. Op de zuidoever is gekozen voor een grasermat, een voorgekweekte grasmat op een driedimensionale drager. Deze totaal oplossing kent een zeer bevredigend resultaat, kort na oplevering werden de eerste jonge vissen in de plasberm waargenomen.