Tribute bv, ruim 40 jaar ervaring in biologisch afbreekbare geotextielen.

Ruim 40 jaar geleden heeft Tribute bv een alternatief geïntroduceerd om oevers en taluds tegen erosie te beschermen door middel van biologisch afbreekbare geotextielen.

Tegenwoordig is Tribute een toonaangevende leverancier van diverse duurzame materialen welke op een natuur- en milieuvriendelijke wijze dijken, oevers en taluds verfraaien en beschermen tegen erosie.

Tribute doet dit niet alleen, onze leveranciers beschikken over eigen ingenieursbureaus waardoor wij al uw vragen kunnen beantwoorden en indien nodig berekeningen kunnen doorvoeren.

Het overheidsbeleid is er steeds meer op gericht om het gebruik van duurzame materialen waar mogelijk is te bevorderen omdat het ecologische belang een steeds grotere rol gaat spelen.

Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen.

Zoals biomassa, dat is grondstof uit planten, bomen en voedselresten. Dit maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele bronnen en het is beter voor het milieu

Bron: https:www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/nederland-circulair-in-2050

Hierbij is te denken aan het inpassen van beplante kokosmatten en kokosrollen om aan de waterkwaliteit te voldoen zoals beoogd in de Europese Kaderrichtlijn Water. (KRW)

Tribute levert een compleet scala van erosie- en bodembeschermende geotextielen tegen een interessante m² prijs, heeft korte levertijden en denkt graag met u mee in het oplossen van uw vraagstuk.

Onze producten vinden hun toepassing o.a. in de weg- en waterbouw, langs spoorwegen, bij gemeenten en hoveniers.