Rockmats

Rockmats zijn in eerste instantie ontworpen om rots-en kalkachtige ondergronden in de ons omringende landen te beschermen tegen erosie. In Nederland voldoet de rockmat echter uitstekend als konijnen en muskusrat werende oever-en taludbescherming. Een rockmat is een combinatie van gaas met een organische mat bestaande uit stro of kokos.

Het gegalvaniseerde gaas van 0.25 bij 0.25mm. zorgt voor een goede bescherming tegen gravende aarde verplaatsende dieren. (muskusrat 1 kuub aarde per jaar) De op het gaas genaaide mat van stro, kokos of de onbrandbare F3 vezel zorgt voor het tegengaan van erosie en wegspoelen van oevers. Het zelfverterende karakter van stro en kokos komt ten goede aan de onderliggende vegetatie, b. v. gras of graszaad, welke de functie van stabiliteit na verloop van tijd van het verterende en humus vormende stro of kokos overneemt.

Kortom de ideale combinatie van oever/taludbescherming welke reeds wordt toegepast in opdracht door o.a. waterschappen en landschapbeheerders.