Waarom Biologisch Afbreekbaar?

Graag willen wij op deze site bekendheid geven aan materialen waarvan bewezen is dat zij een alternatief kunnen zijn voor traditionele geotextielen.

Te vaak wordt er ( in bestekken) nog gekozen voor een geotextiel waarvoor een biologisch afbreekbare variant beschikbaar is. Vaak wordt er voor een materiaal gekozen dat over minstens 100 jaar nog in het milieu aanwezig is terwijl er bescherming voor slechts enkele jaren vereist wordt. Deze overdimensionering is overbodig en belast het milieu onnodig. Ook wordt er later onnodig geld uitgegeven om deze geotextielen weer te verwijderen.

Door onze samenwerking met o.a. het CUR, de stichting Agro Kennis Keten, Wageningen UR en diverse waterschappen krijgen onze biologisch afbreekbare geotextielen steeds meer aandacht van overheden, ingenieursbureaus, beheerders en andere betrokkenen.

De hedendaagse ingenieursbiologie stelt ons in staat om voor bijna elk vraagstuk een verantwoorde biologisch afbreekbare oplossing te bieden.

Onze geotextielen voldoen aan de door de overheid gestelde criteria van duurzaam inkopen.

Aan ons om u via deze site bekend te maken met de mogelijkheden van biologisch afbreekbare geotextielen.